Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim


Nagłówek

Aktualności

Dzień bezpłatnych porad

Starostwo Powiatu Grodziskiego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Grodzisku Mazowieckim  zapraszają 17 listopada 2018r. na dzień bezpłatnych porad . Załączniki Plakat - dzień bezpłatnych porad - 17...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na formy wsparcia finansowane w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, iż z dniem 25.10.2018r. zamyka nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Giełda Pracy - H&M

Zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim na Giełdę Pracy. Termin: 29 października 2018r. (poniedziałek), godz. 10.00 Miejsce:  Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11A, pok. 101 (I piętro) Oferowane...

Informacja o zamknięciu naboru wniosków na formy wsparcia finansowane w ramach środków z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, iż z dniem 18.10.2018r. zamyka nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowane ze środków Funduszu Pracy: Prace Interwencyjne finansowane na podstawie art. 51 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz....

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach rezerwy dla pracodawców i pracowników  od dnia 01.10.2018 r. do dnia 12.10.2018 r.   W dyspozycji urzędu pozostaje kwota ...

Work@PL-Praca w Polsce

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG weź udział w Work@PL - to wydarzenie on-line, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 (CET) przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską  www.europeanjobdays.eu . ...

Mobilność na Europejskim Rynku pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w krajach Unii Europejskiej w dniu 21 września br. w godzinach 10.00-12.00 w sali 310 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10A. ...

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza od dnia 29.08.2018r.  do odwołania nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. W ramach naboru przyznana zostanie 1 refundacja . Maksymalna kwota...

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy . Termin naboru: od 17.09.2018r. do 21.09.2018r. Maksymalna kwota dofinansowania: 21 000,00 zł.   Etapy rozpatrywania wniosków: Etap I:...

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (III)” PO WER

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (III)" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020   Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza dla 4 osób ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę