Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim


Nagłówek

Aktualności

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, że od dnia 13.02.2017r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy oraz RPO WM . Maksymalna kwota dofinansowania: 23 000,00 zł brutto Więcej...

Informacja o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od dnia 08.02.2017 r. przyjmowane będą  wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne  w ramach projektu  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Bezpłatne spotkania informacyjne dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie  zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne  skierowane do osób planujących  założenie własnej działalności gospodarczej . Załączniki ...

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, że od dnia 06.02.2017r. do 10.02.2017r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności  gospodarczej dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy, PO WER, RPO WM .   Maksymalna kwota dofinansowania: 21 000,00 zł brutto Więcej...

Informacja o naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od dnia 23.01.2017 r. przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)"  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Na staż...

Barometr zawodów 2017r.

Załączniki Barometr zawodów - 2017r - powiat grodziski.pdf Barometr zawodów - 2017r - wojewodztwo mazowieckie.pdf

Wyświetlanie 71 - 76 z 76 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę