Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim


Nagłówek

Aktualności

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów zatrudnienia dla osób do 30 roku życia (art. 150f ustawy)

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza od dnia 03.04.2017r. nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.   Miesięczna wysokość refundacji w 2017r.  wynosi...

Informacja o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od dnia 20.03.2017r. przyjmowane będą  wnioski o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Realizacja projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" w latach 2017 - 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim realizuje od 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.  projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020,  Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, ...

Jak założyć spółdzielnię socjalną - informacja o spotkaniu

23 marca 2017r.  zapraszamy osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej na spotkanie informacyjne  A może założyć spółdzielnię socjalną?! – praktyczne wskazówki, na którym będzie można się dowiedzieć jak założyć spółdzielnię socjalną, jakie są formy wsparcia finansowego na rozpoczęcie tego rodzaju działalności oraz...

XI Grodziskie Targi Pracy

Starosta Grodziski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim zapraszają 6 kwietnia 2017r. (czwartek) w godzinach 10.00-13.00 na XI Grodziskie Targi Pracy. Załączniki plakat_tp_2017.04.06.pdf ...

Wykaz spotkań doradców zawodowych II kw 2017

W załączeniu zamieszczamy wykaz spotkań doradców zawodowych na II kwartał 2017 r. Załączniki Wykaz spotkań doradców zawodowych II kw 2017 - korekta.pdf

Informacja o naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że  od dnia 01.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach projektu  „Aktywizacja osób w wieku 30 i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Bezpłatne spotkania informacyjne dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie  zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne  skierowane do osób planujących  założenie własnej działalności gospodarczej . Załączniki ...

Dzień bezpłatnych porad

Starostwo Powiatu Grodziskiego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Grodzisku Mazowieckim  zapraszają 18 marca 2017r. na dzień bezpłatnych porad . Załączniki Plakat - dzień bezpłatnych porad.pdf ...

Informacja o naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, że od dnia 15.02.2017r. ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy . Miesięczna wysokość refundacji wynosi: 800,00 zł + składki ZUS od tej kwoty. Zapraszamy Pracodawców zainteresowanych...

Wyświetlanie 71 - 80 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę