Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim


Nagłówek

Aktualności

Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie  zaprasza na bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne  skierowane do osób planujących  założenie własnej działalności gospodarczej . ...

Projekt „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpoczeła realizację Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Załączniki Informacja...

Zaproszenie do składnia wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do współpracy Pracodawców i Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej dla których ustalono II profil pomocy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z...

Wpłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przed złożeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową bądź o wpisaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę