Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim


Najnowsze aktualności

Bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie  zaprasza na bezpłatne warsztaty i spotkania informacyjne  skierowane do osób planujących  założenie własnej działalności gospodarczej . ...

Projekt „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpoczeła realizację Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Załączniki Informacja...

Zaproszenie do składnia wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim zaprasza do współpracy Pracodawców i Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej dla których ustalono II profil pomocy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z...

Wpłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową bądź oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przed złożeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową bądź o wpisaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, ...

Uwaga! Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG i Szwajcarii do polskiego rynku pracy.   Zezwolenie na pracę sezonową Zezwolenie na pracę sezonową będzie nowym typem zezwolenia wprowadzonym w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Informacja dotycząca rejestracji

W roku 2017 ostatnim dniem rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie 28.12.2017r.

Informacje dla pracodawców

JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii). Załączniki Ulotka dla pracodawców.pdf

Informacje dla cudzoziemców

PRACA W POLSCE - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii). Załączniki Ulotka dla cudzoziemców EN.pdf Ulotka dla cudzoziemców PL.pdf ...

Zakończenie naboru wniosków na formy wsparcia finansowane w ramach środków z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, iż z dniem 06.12.2017r. wstrzymuje nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowane ze środków Funduszu Pracy: Prace Interwencyjne finansowane na podstawie art. 51, 56, 59 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity...

Zakończenie naboru wniosków o organizowanie Prac Interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że z dniem 06.12.2017r. zamyka nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności

Ważne informacje:


PSZ usługi elektroniczne 2.png


ePUAP_uproszcz


Zielona Linia baner 2.jpg

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 529-15-55-282

Sekretariat: 
tel. 22 755-55-86, 22 723-01-82
fax 22 755-55-86 wew. 101
e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl


Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek: 8.15 - 14.30
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę